Anasayfa Haberler Son Haberler Araç Noter Satış Tarih oluyor

Son Yorumlar

 • aracım 2. defa fenimuyanede ve takograf çalışmadığı için bağlandı traf... Devamı...
  10.03.2017
 • Ticari araç reklam yönetmenliğine göre aracları giydirdim çalışanlar b... Devamı...
  05.03.2017
 • burada yorum yazan NECO isimli arakadaşa hitaben.... arkadaşım istanbu... Devamı...
  25.02.2017
 • Bugun aracim muayene oldu gecemedi cunku neymis sol arka teker lastigi... Devamı...
  21.02.2017
 • Gaz Sızdırmazlık muayenede ağır kusurmudur ? Devamı...
  08.02.2017
 • merhaba Aracım ford focus 2006 dizel 3 ay önce motor yedi eskiden moto... Devamı...
  01.02.2017
 • Ben Yenimahalle Kirazlar otomotiv diye bir yerde yaptırdım nüfus müdür... Devamı...
  31.01.2017
 • 85 le cezamı kesilir ayıp yaa soygun var diye bağırıyorum da duyan yok... Devamı...
  31.01.2017
Reklam
PDF Yazdır e-Posta

ARAÇ NOTER SATIŞ TARİH OLUYORDU AMA OLMADI

Araç Noter Satış İşlemleri

NOTER İLE ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİ YENİ

NASIL YAPILACAĞI HAKKINDA HAZIRLANAN YAZIMIZ İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

 

İPTAL Yeni yılla birlikte araç satış, devir ve tescil işlemlerinde yeni dönem başlıyor.

Artık bu işlemler noterler yerine emniyet müdürlüklerindeki, trafik tescil şubelerinde yapılacak. 1 Aralık 2009’da başlaması gereken uygulama noterlerin baskısı sonucu hükümetin Bütçe Yasası’nda yaptığı değişikliklerle bir yıl ertelenmişti. Yeni bir değişiklik olmaması halinde, noterlere büyük gelir sağlayan vatandaşın üzerindeki yük, önümüzdeki yıldan itibaren kalkmış olacak. Noterleri devreden çıkaracak uygulama için Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama Daire Başkanlığı tüm hazırlıkları tamamladı. Emniyet bu amaçla özel bir program geliştirdi. “Araç satış ve devir projesi” 81 ildeki trafik tescil şubelerinin bilgisayarlarına yüklendi. Rehin gibi mülkiyetinde muhafaza bulunan araçların satışları ise noterler tarafından yapılmaya devam edilecek.


Araç noter satış onaylı

İPTAL Araç Satış ve Devir İşlemleri ile ilgili Yeni Duyuru

31.12.2008 tarih ve 27097 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanununun 29. Maddesi 6. Fıkrasında Bulunan 30.07.2008 tarihli ve 5795 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesinde yer alan “01.01.2009 tarihinde” ibaresi “31.12.2009 tarihinde” olarak uygulanır hükmü gereğince, 31.12.2009 tarihine kadar araçların satış ve devir işlemleri eskisi gibi yapılacaktır.


Araç Noter Satış Devir

Araç Satış ve Devir İşlemleri ile ilgili Eski Duyuru

06.06.2008 tarihinde çıkan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’nci maddesi ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20’nci maddesinde değişiklik yapılarak tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devir işlemlerinin 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren Trafik Tescil Şube veya Bürolarındaki ilgili memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda;

-Tescilli araçların alıcıları adına tescil işleminde (Satış devir işlemi sırasında) Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgisayar Ağında (POL-NET) kayıtlı olan “Araç Tescil İşlem Formu (Ek:43)” kullanılacak, bunun dışında kalan ilk tescil, trafikten çekme, hurdaya ayırma, tadilat gibi işlemlerde ise Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı odalardan temin edilecek olan "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu (Ek:1)" kullanılmaya devam edilecektir.

-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 764’ncü maddesi gereğince, mülkiyeti muhafazalı satışlar noterler tarafından yapılmaya devam edilecektir.
-5086 sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanunun 3’ncü maddesi gereğince; araçların yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el olarak satış ve devrinin noterlerce yapılması gerekmektedir. Ancak, yabancı gerçek ve tüzel kişilerce vatandaşlarımıza yapılacak araç satışları, Trafik Tescil Şube veya Bürolarında yapılacaktır.

-Satıcının/vekilinin ve alıcının/vekilinin T.C Kimlik Numarası bulunmaması halinde

satış, devir ve tescil işlemi yapılmayacaktır.

-Mevcut tescilli araçlar ile ilk defa tescil edilecek araçlara verilecek plaka numaraları,

Yönetmelikte belirtilen haller dışında hurdaya ayrılıncaya kadar değiştirilmeyecektir.

Yeni Kayıt İşlemleri


-01.01.2009 tarihinden itibaren ilk defa tescili yapılacak araçların tescil işlemleri; gerçek kişiler için sahiplerinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) belirtilen ikamet adreslerinin, şirketler için ticaret sicil gazetesinde belirtilen adreslerinin, diğer tüzel kişilerin tüzük veya diğer resmi kayıt belgelerinde belirtilen adreslerinin, yabancıların ise varsa ikamet tezkerelerinde gösterilen adreslerinin yoksa beyan ettikleri adreslerinin bulunduğu yerdeki Trafik Tescil Şube veya Bürosunda yapılacaktır.

-Gerçek kişiler adına yapılacak tescil işlemleri sırasında, müracaat eden şahsın MERNİS’te adres kaydının bulunmaması veya adresinin farklı bir tescil kuruluşu bölgesinde yer alıyor olması halinde tescil işlemi yapılmayacak, ikamet adresinin değiştiğinin beyan edilmesi halinde ise şahıs İlçe Nüfus Müdürlüklerine yönlendirilecek ve adres değişikliği MERNİS’e işleninceye kadar işlem

yapılmayacaktır.

-Kanunun 20/1-a maddesinde belirtilen (3) aylık tescil süresi içerisinde olmak şartıyla, tescil edilmediğinden tescil belgesi bulunmayan araçların satış ve devirleri, sahiplik belgeleri esas alınarak noterlerce yapılmaya devam edilecek, ancak tescil edilme süresi her halükarda ilk sahiplik belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren üç ayı geçemeyecektir.

Araçların Satış ve Devirleri İle Alıcısı Adına Tescil İşlemleri


-Gerçek kişiler için sahiplerinin MERNİS’te belirtilen ikamet adresleri, şirketler için ticaret sicil gazetesinde belirtilen adresleri, diğer tüzel kişilerin tüzük veya diğer resmi kayıt belgelerinde belirtilen adresleri, yabancıların ise varsa ikamet tezkerelerinde gösterilen adresleri yoksa beyan ettikleri adresleri sisteme kaydedilecek ve işlemlerde bu adresler kullanılacaktır.

-Satış ve devri yapılacak aracın muayene süresinin dolmuş olması halinde muayenesi yaptırılmadan satış ve devir işlemi yapılmayacaktır. (Satış ve devir işlemi ile trafikten çekme veya hurdaya ayırma işlemlerinin aynı anda yapılması durumu hariç)

-Araç alım satımı ve alıcı adına tescili sırasında; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları C.4 maddesi ikinci fıkrasında bulunan; “Ancak, sözleşme süresi içinde işletenin değişmesi halinde sigorta sözleşmesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için de geçerlidir” hükmü gereğince, aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın alıcı adına olma zorunluluğu aranmayacaktır.19.12.2008 11:08

Noter SatışAraç satış ve devir yeni dönem haberinin kaynağı ZAFER KÜTÜK ANKARA Star gazete

 

Yorum ekle

Yorumlarımızda site kullanım koşullarına dikkat edelim. Tüvtürk Randevu talepleri için lütfen Tüvtürk Araç Muayene Randevu linkini tıklayarak gerekli aşamaları belirtildiği şekilde yerine getiriniz. (İnternet üzerinden ücretsiz araç muayene randevusu tuvturk.com.tr resmi web sitesi üzerinden alınabilmektedir. Ulaşabileceğiniz direk link detaylı randevu alımı sayfasında mevcut bulunmaktadır)


Güvenlik kodu
Yenile

Telif Hakkı © 2008 - 2017 Arac.Muayenesi.com . Tüm Hakları Saklıdır.
Araç Muayene ve araç sorgulama ile ilgili bilgiler bulunmaktdır.